FONT CHỮ THIẾT KẾ CỦA BẠN ĐÃ PHÙ HỢP CHƯA?

Thứ năm - 06/08/2020 22:30
Bạn có tin rằng ngay cả khi người xem vẫn chưa đọc thông tin trên mẫu in hộp bao bì của bạn thì người xem có thể cảm nhận thông điệp thông qua lựa chọn font chữ không? Bởi vì trong thiết kế, mỗi font chữ có ngôn ngữ riêng và truyền tải những thông điệp nhất định.
Nhiều nhà thiết kế cho rằng font chữ cũng như chất keo gắn kết các hình ảnh và thông điệp thương hiệu lại vớinhau. Vì vậy, font chữ cần phù hợp với thương hiệu.

Trong thế giới thiết kế in ấn, nhiều nhà thiết kế thương hiệu đồngý rằng một font chữ phù hợp với thương hiệu có thể mang lại hiệu quả truyềnthông tốt hơn. Vì vậy, phông chữ bạn đang sử dụng đã “ăn ý” cho thương hiệu củabạn? Hãy cùng kiểm tra nhé!


Bạn có tin rằng ngay cả khi ngườixem vẫn chưa đọc thông tin trên mẫu in hộp bao bì thì người xem có thể cảm nhận được thông điệp thông qua font chữ không??